Топлоизолация - цени

Цени на топлоизолация предлагана от Alpi-RE.com


EPS–F 12
Включени материали на кв.м
 • 1. EPS–F 12 GEO - ASTROTERM плътност 10-12 кг./м.куб.-5см.
 • 2. Набивни дюбели – 8Х100 мм 8-10бр/кв.м.
 • 3. Стъклофибърна мрежа 145гр/кв.м.
 • 4. PVC укрепващ ъгъл с мрежа
 • 5. Лепило за топлоизолация
 • 6. Шпакловка за топлоизолация
 • 7. Структурна мазилка, варо-циментова /бяла/
Дебелина
 • 4 cm
 • 5 cm
 • 6 cm
 • 7 cm.
 • 8 cm
 • 9 cm
 • 10 cm
Цена/кв
 • 59 лв.
 • 60 лв.
 • 61 лв.
 • 62 лв.
 • 63 лв.
 • 66 лв.
 • 70 лв.
EPS–F 15
Включени материали на кв.м
 • 1. EPS–F 15 - ASTROTERM плътност 14-16 кг./м.куб.
 • 2. Набивни дюбели – 8Х100 мм 8-10бр/кв.м
 • 3. Стъклофибърна мрежа 145гр/кв.м.
 • 4. PVC укрепващ ъгъл с мрежа
 • 5. Лепило за топлоизолация
 • 6. Шпакловка за топлоизолация
 • 7. Структурна мазилка, варо-циментова /бяла/
Дебелина
 • 4 cm
 • 5 cm
 • 6 cm
 • 7 cm.
 • 8 cm
 • 9 cm
 • 10 cm
Цена/кв
 • 59 лв.
 • 61 лв.
 • 65 лв.
 • 67 лв.
 • 69 лв.
 • 70 лв.
 • 73 лв.
EPS–F 18
Включени материали на кв.м
 • 1. EPS –F 18 - ASTROTERM -MASTERPOR плътност 16-18кг./м.куб.
 • 2. Набивни дюбели – 8Х100 мм 8-10бр/кв.м
 • 3. Стъклофибърна мрежа 145гр/кв.м.
 • 4. PVC укрепващ ъгъл с мрежа
 • 5. Лепило за топлоизолация
 • 6. Шпакловка за топлоизолация
 • 7. Структурна мазилка, варо-циментова /бяла/
Дебелина
 • 4 cm
 • 5 cm
 • 6 cm
 • 7 cm.
 • 8 cm
 • 9 cm
 • 10 cm
Цена/кв
 • 61 лв.
 • 63 лв.
 • 66 лв.
 • 68 лв.
 • 70 лв.
 • 72 лв.
 • 75 лв.
EPS –F – Neopor
Включени материали на кв.м
 • 1. EPS –F – Neopor ASTROTERM PLUS плътност 18кг./м.куб.
 • 2. Набивни дюбели – 8Х100 мм 8-10бр/кв.м
 • 3. Стъклофибърна мрежа 145гр/кв.м.
 • 4. PVC укрепващ ъгъл с мрежа
 • 5. Лепило за топлоизолация
 • 6. Шпакловка за топлоизолация
 • 7. Структурна мазилка, варо-циментова /бяла/
Дебелина
 • 61 лв.
 • 4 cm
 • 5 cm
 • 6 cm
 • 7 cm.
 • 8 cm
 • 9 cm
 • 10 cm
Цена/кв
 • 63 лв.
 • 66 лв.
 • 68 лв.
 • 70 лв.
 • 72 лв.
 • 75 лв.
EPS–F – Neopor BASF
Включени материали на кв.м
 • 1. EPS–F – Neopor BASF, Лицензирана формула плътност 18 -20кг./м.куб.
 • 2. Набивни дюбели – 8Х100 мм 8-10бр/кв.м
 • 3. Стъклофибърна мрежа 145гр/кв.м.
 • 4. PVC укрепващ ъгъл с мрежа
 • 5. Лепило за топлоизолация
 • 6. Шпакловка за топлоизолация
 • 7. Структурна мазилка, варо-циментова /бяла/
Дебелина
 • 4 cm
 • 5 cm
 • 6 cm
 • 7 cm.
 • 8 cm
 • 9 cm
 • 10 cm
Цена/кв
 • 62 лв.
 • 72 лв.
 • 74 лв.
 • 75 лв.
 • 80 лв.
 • 82 лв.
 • 84 лв.
XPS – Fibran
Включени материали на кв.м
 • 1. XPS – Fibran, Лицензирана формула плътност 20кг./м.куб.
 • 2. Набивни дюбели – 8Х100 мм 8-10бр/кв.м
 • 3. Стъклофибърна мрежа 145гр/кв.м.
 • 4. PVC укрепващ ъгъл с мрежа
 • 5. Лепило за топлоизолация
 • 6. Шпакловка за топлоизолация
 • 7. Структурна мазилка, варо-циментова /бяла/
Дебелина
 • 4 cm
 • 5 cm
 • 6 cm
 • 7 cm.
 • 8 cm
 • 9 cm
 • 10 cm
Цена/кв
 • 67 лв.
 • 72 лв.
 • 73 лв.
 • 76 лв.
 • 79 лв.
 • 83 лв.
 • 89 лв.

Back to Top