Топлоизолация - технология

Гаранция за качество и дълготрайност


При външната топлоизолация, технологията е една от основните и важни показатели за постигането на качество и ефективност. При полагането на топлоизолацията, последователно и стриктно спазване на етапите е гарант за максимален ефект от извършените работи. За да стане една топлоизолация дълготрайна и качествена, трябва да се спазват всички технологични етапи, да се спазва технологичното време за всеки етап, да не се спестяват материали.Подготвителни работи

Важен момент преди полагането на топлоизолацията е подготвянето на стените и премахването на всякакви участъци, които не са добре хванати за основата. Не трябва да има неравности повече от 1-2 см, защото в противен случай между стената и топлоизолацията ще останат ниши, което от своя страна позволява проникване на влага или при механичен натиск или удар да повреди цялостността на плочата.

Затова преди полагането на топлоизолацията се почиства стената от стара боя или всяка друго покритие, което не е здраво закрепено за стената. След това се шкаклова за да се изравни. След като изсъхне се грундира със специален фиксиращ грунд.Топлоизолация - "обръщане" и фуги

Важна част от качествената и дълготрайна топлоизолация е „обръщането“ и армирането на критичните зони около прозорците и ъглите. Там се използват метални ъгли с армираща мрежа, които укрепват тези зони, което гарантира от своя страна, че в тези критични точки няма да се наруши цялостността топлоизолацията.

Следващ етап е обработката на фугите между топлоизолационните плочи и също така фиксацията на закрепващите дюбели с строително-монтажна пяна. След това фугите се изравняват на нивото на топлоизолационните плочи.Топлоизолация – довършителни работи

След като се залепи топлоизолацията и се запълнят фугите, се пристъпва към довършителните работи. Фугите между плочите се облепват със армираща лента, за да не се напука в местата на съединяване на топлоизолацията и да се наруши цялостността на топлоизолационното покритие.

След като обработим местата на съединяване на топлоизолацията, започване слагането на армиращата мрежа. Стените се намазват със циментово лепило, върху което се полага мрежата и се натиска, докато напълно не се покрие от разтвора. В последствие това оказва влияние за по-доброто полагане на декоративната мазилка и за нейната здравина.

Като заключителен етап е монтирането на козирка най-отгоре, която се слага под ъгъл 45. Това не дава възможност на дъжда и снега да прониква под топлоизолацията и по този начин да я нарушат.

Back to Top